آزمایشگاه ها

آزمایشگاه کنترل کیفیت مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمان شامل آزمایشگاه های کنترل حین تولید آزمایشگاه کنترل فیزیک و شیمیایی و آزمایشگاه کنترل میکروبیولوژی ، مجهز به دستگاه های ذیل می باشند:
طیف سنجی جذب اتمی،
GC / FID GC – MS ، HPLC
، طیف سنجی جذبی مرئی و فرابنفش ، آون خشک کن تحت خلاء، سانتریفیوژ، ست سوکسله، دستگاه هضم و تقطیر کلدال، دستگاه روتاری، دستگاه کلونجر، آلتراسونیک دستگاه فتومتر، دستگاه رطوبت سنج ، میکروسکوپ، انکوباتور، آون، هود کلاس ا، ترازوهای آزمایشگاهی ، هموژنایزر، PH متره اتوکلاو هات پلیت، بن ماری، کوره الکتریکی، آون الکتریکی کوره مخصوص سوزن کشت و… این آزمایشگاه مفتخر به کسب گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون (17025
ISO) ، کسب مجوز آزمایشگاه همکار اداره استاندارد، کسب مجوز آزمایشگاه مجاز تولیدی (آکرودیته). کسب مجوز آزمایشگاه همکار محیط زیست و کسب مجوز آزمایشگاه همکار اداره جهاد کشاورزی، بوده و با کادری مجرب، تحت مدیریت معاونت علمی – پژوهشی شرکت داروسازی خرمان، عهده دار وظایف ذیل می باشد.
• بررسی و کنترل مواد اولیه و مواد بسته بندی

• کنترل و نظارت بر فرآیند ساخت و بسته بندی

• بررسی و کنترل کیفیت محصولات (کنترلهای قبل تولید ، حین تولید و پس از تولید )

• انجام آزمون های پایداری محصولات . فرمولاسیون داروهای تحقیقاتی

• انجام آزمون های تحقیقاتی

• همکاری علمی با دانشجویان و مراکز علمی-دانشگاهی . این آزمایشگاه قادر به انجام آزمون فیزیک و شیمیایی و آزمون های میکروبی در حوزه دارویی آرایشی بهداشتی و غذایی بر اساس دستورالعمل های معتبر بر گرفته شده از جدیدترین مراجع معتبر دارویی ISIRI, BP , USP و در برخی موارد روش های In – house اعتبار دهی شده می باشد.